سلام
به اطلاع تمامی کاربران محترم می رساند آی پی سرور لینوکس ایران از
91.99.99.2
به آی پی
185.55.224.4
تغییر کرد

شما میتوانید همین آی پی (185.55.224.5) را به بانک در صورت استفاده از درگاه های بانکی اعلام نمایید.

از همین قسمت بابت قطعی این دو روزه از تمامی کاربران عذرخواهی می کنیم . این قطعی به حاطر عدم هماهنگی بین سازمان ثبت دامنه ملی
NIC
و تاخیر بسیار در تغییر آی پی بوده استبا تشکر
مدرن هاستSaturday, June 7, 2014

« برگشت