نمایندگی هاست میزبانی ویندوز ایران - WebSitePanel

نمایندگی هاست ویندوز ایران 1

38000.00 تومان

2000 مگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 2

50000.00 تومان

5000 مگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 3

70000.00 تومان

10000 مگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 4

90000.00 تومان

20000 مگابایت فضا
60 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 5

120000.00 تومان

30000 مگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی