نمایندگی هاست میزبانی ویندوز ایران - WebSitePanel

نمایندگی هاست ویندوز ایران 1

2000 مگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 2

5000 مگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 3

10000 مگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 4

20000 مگابایت فضا
60 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی

نمایندگی هاست ویندوز ایران 5

30000 مگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل WebsitePanel
آپتایم و امنیت فوق العاده
99.9% تضمینی