بک آپ از هاست

تهیه بک آپ از دیتابیس و فایل های شما

بک آپ روزانه دیتابیس

3000.00 تومان

تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده هاست شما بصورت روزانه
نگه داری فایل های بک آپ به مدت یک ماه
ارائه فایل بک آپ درخواستی شما هر زمان
تهیه نسخه پشتیبان فقط مربوط به یک دیتابیس می باشد.

بک آپ روزانه دیتابیس و هاست

10000.00 تومان

تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده هاست شما بصورت روزانه
تهیه نسخه پشتیبان از فایل های هاست بصورت سه روز یکبار
نگه داری فایل های بک آپ به مدت دو هفته
ارائه فایل بک آپ درخواستی شما هر زمان
تهیه نسخه پشتیبان فقط مربوط به یک دیتابیس و یک هاست می باشد.