هاست رایگان

لینوکس رایگان 1 2 موجود است

20مگابایت هاست
500 مگابایت پهنای باند ماهیانه
3 اکانت اف تی پی
3 اکانت ایمیل
3 ساب دامنه
3 اکانت دیتابیس
1 بنر مدرن هاست بصورت ثابت در سایت

  • //modernhost.ir/3.jpg http
لینوکس رایگان 2

50مگابایت هاست
1000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
3 اکانت اف تی پی
3 اکانت ایمیل
3 ساب دامنه
3 اکانت دیتابیس
2 بنر مدرن هاست بصورت ثابت در سایت

  • //modernhost.ir/3.jpg http
لینوکس رایگان 3

100مگابایت هاست
2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
3 اکانت اف تی پی
3 اکانت ایمیل
3 ساب دامنه
3 اکانت دیتابیس
3 بنر مدرن هاست بصورت ثابت در سایت

  • //modernhost.ir/3.jpg http
لینوکس رایگان 4

500مگابایت هاست
4000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
3 اکانت اف تی پی
3 اکانت ایمیل
3 ساب دامنه
3 اکانت دیتابیس
4 بنر مدرن هاست بصورت ثابت در سایت

  • //modernhost.ir/4.gif http