ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.id.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.sch.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.gov.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.com
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
.in
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.co
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
.net
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.org
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.info
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.biz
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.ws
1,250,000 تومان
1 سال
1,250,000 تومان
1 سال
1,250,000 تومان
1 سال
.us
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
.co.uk
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
157,000 تومان
1 سال
.eu
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.asia
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
291,000 تومان
1 سال
.bz
500,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.tv
715,000 تومان
1 سال
715,000 تومان
1 سال
715,000 تومان
1 سال
.tel
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.cc
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.ca
390,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.de
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.es
138,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.mobi
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.name
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
.me
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.nl
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.org.uk
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.me.uk
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.at
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
.bio
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.blog
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
220,000 تومان
1 سال
.academy
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.accountant
20,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
9,000 تومان
1 سال
.accountants
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.actor
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.adult
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.agency
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.airforce
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
.amsterdam
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.army
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.bm
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.bo
23,000 تومان
1 سال
23,000 تومان
1 سال
23,000 تومان
1 سال
.bs
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.ایران
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.apartments
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
161,000 تومان
1 سال
.business
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
.click
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.company
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.computer
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.cz
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.design
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
.digital
96,500 تومان
1 سال
96,500 تومان
1 سال
96,500 تومان
1 سال
.dj
280,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.dk
29,200 تومان
1 سال
29,200 تومان
1 سال
29,200 تومان
1 سال
.dm
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
880,000 تومان
1 سال
.dz
2,310,000 تومان
1 سال
513,000 تومان
1 سال
1,730,000 تومان
1 سال
.eg
1,675,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
1,434,000 تومان
1 سال
.email
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.energy
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
317,000 تومان
1 سال
.engineer
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
.engineering
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
163,000 تومان
1 سال
.enterprises
96,700 تومان
1 سال
96,700 تومان
1 سال
96,700 تومان
1 سال
.family
71,000 تومان
1 سال
71,000 تومان
1 سال
71,000 تومان
1 سال
.fans
241,000 تومان
1 سال
241,000 تومان
1 سال
241,000 تومان
1 سال
.fitness
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.fm
294,000 تومان
1 سال
294,000 تومان
1 سال
294,000 تومان
1 سال
.fo
1,610,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
1,464,000 تومان
1 سال
.football
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.fr
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.fund
157,500 تومان
1 سال
157,500 تومان
1 سال
157,500 تومان
1 سال
.ga
63,500 تومان
1 سال
63,500 تومان
1 سال
63,500 تومان
1 سال
.gallery
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.game
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.garden
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.gd
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.ge
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
537,000 تومان
1 سال
.gf
652,000 تومان
1 سال
652,000 تومان
1 سال
652,000 تومان
1 سال
.gg
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.gi
544,000 تومان
1 سال
1,104,000 تومان
1 سال
544,000 تومان
1 سال
.gift
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.gl
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.global
65,700 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.gq
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.graphics
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.group
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.host
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.hosting
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.house
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.ink
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.it
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.life
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.link
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.live
71,500 تومان
1 سال
71,500 تومان
1 سال
71,500 تومان
1 سال
.love
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.men
10,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
18,000 تومان
1 سال
.online
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.pet
23,000 تومان
1 سال
23,000 تومان
1 سال
23,000 تومان
1 سال
.pictures
38,500 تومان
1 سال
38,500 تومان
1 سال
38,500 تومان
1 سال
.pl
31,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.pm
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.pro
18,500 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
53,000 تومان
1 سال
.pw
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.re
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
.red
22,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.support
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.tf
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
.top
11,300 تومان
1 سال
11,300 تومان
1 سال
11,300 تومان
1 سال
.uk
28,200 تومان
1 سال
28,200 تومان
1 سال
28,200 تومان
1 سال
.win
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
.work
26,200 تومان
1 سال
26,200 تومان
1 سال
26,200 تومان
1 سال
.webcam
13,500 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.website
30,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.xyz
82,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.yoga
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.yt
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده