هاست پر بازدید Plesk ایران SSD

هاست پر قدرت با منابع بالا برای سایت هایی با بازدید بالا

هاست پر ترافیک 1GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
1 گیگابایت فضا SSD
10 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست پر ترافیک 2GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
2 گیگابایت فضا SSD
20 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست پر ترافیک 5GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست پر ترافیک 10GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست پر ترافیک 20GB

سرور ایران
کنترل پنل DirectAdmin
20 گیگابایت فضا
200 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست پر ترافیک 50GB

سرور ایران
کنترل پنل DirectAdmin
50 گیگابایت فضا SSD
500 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست پر ترافیک 100GB

سرور ایران
کنترل پنل DirectAdmin
100 گیگابایت فضا SSD
1000 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد