هاست اشتراکی cPanel ایران SSD

هاست اشتراکی لینوکس 1 GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
1 گیگابایت فضا SSD
10 گیگابایت پهنای باند
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست اشتراکی لینوکس 5 GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
5 گیگابایت فضا SSD
50 گیگابایت پهنای باند
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست اشتراکی لینوکس 10 GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
10 گیگابایت فضا SSD
100 گیگابایت پهنای باند
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد

هاست اشتراکی لینوکس 20 GB

سرور ایران
کنترل پنل Plesk
20 گیگابایت فضا SSD
200 گیگابایت پهنای باند
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
Addon Domain ندارد