سرور اختصاصی آمریکا (Reliable)

Reliable Intel Atom D510 Server 0 موجود است

تعداد CPU (هسته) 1x4
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

 • Intel® Atom™ D510 (1.66ghz) CPU
 • 4gb DDR2 RAM
 • 1x500gb SATA II HDD
 • 100mbps Port
 • 5 +8 IP (هدیه ویژه) Free IP
 • 10TB BW
Reliable Intel Atom D525 Server 0 موجود است

تعداد CPU (هسته) 1x4
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

 • Intel® Atom™ D525 (1.8ghz) CPU
 • 8gb DDR2 RAM
 • 1x250gb SATA II HDD
 • 100mbps Port
 • 5 + 8 IP (هدیه ویژه) Free IP
 • 10TB BW
Reliable Intel Xeon E3-1245v2 Server 0 موجود است

تعداد CPU (هسته) 1x8
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

 • Intel® Xeon® E3-1245v2 (3.4ghz) CPU
 • 32gb DDR3 RAM
 • 1x64gb SSD +500GB H.D.D (هدیه ویژه) HDD
 • 100mbps Port
 • 5 + 8IP (هدیه ویژه) Free IP
 • 10TB BW
Reliable Intel Xeon I7-3770 Server 0 موجود است

تعداد CPU (هسته) 1x8
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

 • Intel® Xeon® I7-3770 (3.4ghz) CPU
 • 32gb DDR2 RAM
 • 1x64gb SSD +1TB H.D.D (هدیه ویژه) HDD
 • 100mbps Port
 • 5 Free IP
 • 10TB BW
Reliable Intel Xeon E3-1230 Server 0 موجود است

تعداد CPU (هسته) 1x8
یا
+1Gbps PORT
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

 • Intel® Xeon® E3-1230 (3.2ghz) CPU
 • 8gb DDR2 RAM
 • 1x500gb SATA II HDD
 • 100mbps Port
 • 5 Free IP
 • 10TB BW
 • +4gb RAM هدیه ویژه
Reliable Intel Xeon I5-3550 Server 0 موجود است

تعداد CPU (هسته) 1x4
+500gb H.D.D
Raid نرم افزاری (0/1)
پارتیشن بندی دلخواه
امکان Reboot از راه دور
امکان انتخاب سیستم عامل دلخواه
امکان نصب مجازی ساز ( مجازی سازی لینوکس (Vps) مانند Hypervm یا OpenVZ یا Xen یا VMWare ESXI بصورت رایگان )
پشتیبانی فنی (تیکت و تلفن)
SMS مانیتورینگ رایگان
امکان انتخاب سیستم عامل و کنترل پنل دلخواه
امکان نصب و پیکربندی برنامه های دلخواه
پشتیبانی از طریق سیستم تیکت و تلفن و Live Chat
دسترسی کامل به سیستم عامل
آدرس IP ثابت و اختصاصی
دسترسی به کنترل پنل دیتاسنتر
قابلیت اتصال KVM

 • Intel® Xeon® L-5420 (3.3ghz) CPU
 • 16gb DDR3 RAM
 • 1x64gb SSD HDD
 • 100mbps Port
 • 5 Free IP
 • 10TB BW
 • +16gb RAM یا هدیه ویژه