نمایندگی هاست میزبانی لینوکس ایران - cPanel

نمایندگی هاست لینوکس ایران 1

2000 مگابایت فضا
40 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel
آپتایم و امنیت فوق العاده

نمایندگی هاست لینوکس ایران 2

4000 مگابایت فضا
60 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel
آپتایم و امنیت فوق العاده

نمایندگی هاست لینوکس ایران 3

10000 مگابایت فضا
80 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel
آپتایم و امنیت فوق العاده

نمایندگی هاست لینوکس ایران 4

20000 مگابایت فضا
120 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل cPanel
آپتایم و امنیت فوق العاده