هاست ویندوز سرور ایران - WebsitePanel

هاست ویندوز ایران - 1 1 Disponibilă

100 مگابایت فضا
750 مگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنترل پنل WebsitePanel
7 روز زمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سرویس

هاست ویندوز ایران - 2

500 مگابایت فضا
2 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنترل پنل WebsitePanel
7 روز زمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سرویس

هاست ویندوز ایران - 3

1000 مگابایت فضا
4 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنترل پنل WebsitePanel
7 روز زمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سرویس

هاست ویندوز ایران - 4

2000 مگابایت فضا
8 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنترل پنل WebsitePanel
7 روز زمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سرویس

هاست ویندوز ایران - 5

5000 مگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند
سایر امکانات نامحدود
تعداد سایت 1 عدد
کنترل پنل WebsitePanel
7 روز زمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از سرویس